Bestuur:

Voorzitter :
Ton Arends Tel. 0346-579057
Secretariaat :
Wil van Diepeningen Tel. 0623359181
Penningmeester :
Jan Grim Tel. 0346-563899
Wedstrijd commissie :
Dick Schurink
Tel. 0651590104